1981 Theta Xi Men's A

Buggy:Xiclone
Place:22

Prelim

Driver
Unknown
Hill 1
Unknown
Hill 2
Unknown
Hill 3
Unknown
Hill 4
Unknown
Hill 5
Unknown
Time
2:37.80