1985 CIA Women's C

Buggy:Interceptor
Place:12

Final

Driver
Unknown
Hill 1
Unknown
Hill 2
Unknown
Hill 3
Unknown
Hill 4
Unknown
Hill 5
Unknown
Time
3:21.64