1984 Beta Women's A

Buggy:Echo
Place:6

Final

Driver
Unknown
Hill 1
Unknown
Hill 2
Unknown
Hill 3
Unknown
Hill 4
Unknown
Hill 5
Unknown
Time
3:08.00