ΣΦΕ (SigEp)

Founded: 1998

Website: sigep.fun

Notes: Was local fraternity Sigma Epsilon Phi until 1925

Organization Records

Buggies

Build Year Buggy Note
2017Beyonce
2016Hydra
2013Kraken
2011Mamba
2010Peregrine
2009Barracuda
2008Messiah
2007Enigma
2006Lazarus
2006Pandora
2005Number 5
2004Shrek
2002Quest
2001Mr. Brains
2000Genesis
1925(SigEp 1925)

Awards

Year Awards
2021
 • Women's 5th Place
2019
 • Men's 4th Place
2018
 • Men's 4th Place
 • Best T-Shirt Award
2017
 • Men's 3rd Place
 • Design Comp - Showcase Spark (Beyonce)
 • Chairman's Choice
2015
 • Men's 2nd Place
 • Chairman's Choice
2014
 • Men's 2nd Place
 • Men's 4th Place
 • Women's 5th Place
2013
 • Men's 2nd Place
 • Design Comp - 3rd Place (Barracuda)
 • Chairman's Choice
2012
 • Women's 3rd Place
 • Men's 4th Place
2011
 • Women's 5th Place
2010
 • Men's 2nd Place
 • Design Comp - 3rd Place (Barracuda)
 • Chairman's Choice
2009
 • Women's 3rd Place
 • Men's 5th Place
 • Design Comp - 3rd Place (Barracuda)
2008
2005
 • Women's 5th Place
 • Women's 6th Place
2004
 • Men's 3rd Place
1931
 • Men's 4th Place